VIEA

Готови ли сте за GPDR?

                                                                                     

Кои сме ние?

ВИЕА е консултантска компания ориентирана към  бизнес  и процесно моделиране, интеграция и обмен на данни в защитена IT среда, както и предоставяне на цялостни бизнес, процесни и интеграционни решения в изпълнение на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), популярно известен като GDPR.

ВИЕА е в процес на сертификация за предоставяне на услугата DPO (Data Protection Officer) за организации, които желаят да изнесат (аутсорснат) тази позиция/дейност.


Процесно и бизнес ориентирани IT решения

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Системна, междусистемна интеграция и информационна сигурност

It is a long established fact that a reader will be distracted by the

Експертен екип

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.


Последни публикации

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.
Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото отложено прилагане, считано от 25 май 2018 г.

Designing for the reader experience

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Read More

25 Examples of flat web & application design

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Read More

We are an award winning design agency

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Read More

THIS IS A CALL TO ACTION AREA

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

Stay Connected

Join us on our social networks for all the latest updates, product/service announcements and more.


FACEBOOK

> Become A Friend

TWITTER

> Follow Us

GOOGLE +

> Add Us To Your Circle

Адрес
София 1303


ул."Пиротска" 87, ет.2

P: +359 877 647 176
E: ivo.stoykov@viea.eu